PYS.VN tuyển nữ nhân viên văn phòng

Hiện tại CÔNG TY TNHH PYS VIỆT NAM đang tìm kiếm những ứng viên tiềm năng để bổ sung vào hệ thống nhân viên nòng cốt của công ty nhằm mục đích phát triển và hỗ trợ chăm sóc khách...

Đọc tiếp...

PYS Tuyển lập trình viên PHP

PYS VIỆT NAM đang tìm kiếm những ứng viên tiềm năng để bổ sung vào hệ thống nhân viên nòng cốt của công ty nhằm mục tạo ra những sản phẩm chất lượng

Đọc tiếp...